Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Podolí

Zřizovatelem je obec Podolí
Podolí č.p. 1, 664 03
zřízena dne 20.7.2006
sídlo jednotky: Požární zbrojnice, Podolí č.p. 499
kategorie jednotky: JPO V
 
Petr Čandrla
728 162 649
- velitel jednotky
- strojník
- zdravotník
- nositel dýchací techniky
- technik ochrany obyvatelstva
- obsluha motorových pil
Štěpán Svoboda
720 664 970
- zástupce velitele jednotky
- technik technické služby
- nositel dýchací techniky
- technik ochrany obyvatelstva
- správce požární zbrojnice
- obsluha motorových pil
Přemysl Kratochvil - velitel družstva
- technik strojní služby
- nositel dýchací techniky
- zdravotník
- obsluha motorových pil
Jan Ambrož - technik spojové služby
- technik ochrany obyvatelstva
- hasič
Jaromír Čandrla - zdravotník
- technik ochrany obyvatelstva
- nositel dýchací techniky
- hasič
- obsluha motorových pil
Marek Flekač - hasič
- pomocný technik spojové služby
- obsluha motorových pil
Anna Gotvaldová - hasič
Petr Klemšinský - zdravotník
- hasič
- nositel dýchací techniky
- obsluha motorových pil
Karel Kunc - strojník
- hasič
- obsluha motorových pil
Petr Matějek - hasič
- nositel dýchací techniky
Zdeněk Richter - strojník
- zdravotník
- hasič
- nositel dýchací techniky
- obsluha motorových pil
Ondřej Svoboda - hasič
Richard Sýkora - strojník
- zdravotník
- hasič
- nositel dýchací techniky
- pomocný technik strojní služby
- obsluha motorových pil
Petr Šádek - hasič
- nositel dýchací techniky
Jan Valehrach - technik ochrany obyvatelstva
- hasič