Sbor dobrovolných hasičů Podolí Sbor dobrovolných hasičů PodolíVybavení

Požární zbrojnice

Požární zbrojnice

Naše zbrojnice se nachází na náměstí uprostřed dědiny. To je zatím asi tak vše, co bych sem chtěl napsat.
Najít na mapě:

Socha sv. Floriána

Legenda a historie o svatém Floriánovi

Florian   V nerovném boji proti moci ohně bylo hledání nadpřirozených bytostí v nouzi pochopitelnou lidskou reakcí. Jak daleko sahají různé legendy – pověsti, pokoušeli se lidé v nouzích tělesných i duševních získat modlitbou a obětováním daru, ochranu a pomoc nadzemských mocností si přivolávat. Náboženství stavělo do popředí odjakživa jako příklady takové osoby – bytosti, které příkladným chováním a svými činy měly posilnit útěchu či důvěru ve vlastní schopnosti. Tyto bytosti stály jako orodující mezi člověkem a silami, proti kterým se člověk cítil někdy ovšem bezmocný.
  Jako u mnoha svatých je příklad sv. Floriána i jeho život zčásti opřen o legendy a skutečné některé události, kterým je lze uvěřit a ve kterých je známo, že nezištně obětoval svůj život pro ostatní. Podle historického podání různé legendy hovoří, že prý v dobách rozsáhlého pronásledování křesťanů ve 3. stolení našeho letopočtu (304 n. l.), římský místodržitel prefekt Auguilinius v místě LAUREACUM (dnešní LORCH v Rakousku) slídil po římských vojácích, sloužících ve vojsku císaře DIOKLECIÁNA, který se prohlásil za boha, a přinášeli mu oběti. Křesťané se bouřili proti němu všemi způsoby, a odmítali vstupovat do jeho armády. Proto DIOKLECIÁN zahájil nové rozsáhlé represálie v pronásledování křesťanů a mezi 40 uvězněnými byl Florianu, které dal mučit. Bývalý válečný vysloužilec Florianus, setník II. Římské legie a tehdejší vrchní úředník města CETIUM (dnešní oblast města St. PÖLTEN), byl v důsledku své statečné obhajoby ve prospěch obviněných i k samostatnému přiznání ke křesťanství taktéž uvězněn a mučen spolu s ostatními. Když se nechtěl vzdát své víry, byl vyšetřujícím soudcem bit nejdříve třemi provazy a pak třemi meči, čímž mu byly polámány lopatky, i tak stejně neustoupil. Legenda dále hovoří, když již byl odsouzen na jistou smrt, připevnili mu na krk mlýnský kámen a z mostu vhodili do řeku Enns. To byl obvyklý způsob tehdejších poprav. Vlny řeku Enns však tělo utopeného mučedníka zanesly na výčnělek skály, kde přiletěli orli a střežili –hlídali jeho mrtvolu po několik dní. Nalezla jeho tělo po několika dnech však zbožná vdova Valérie z Linze, která tak dlouho ukrývala mrtvolu pod bukovými větvemi, až jí bylo možné pochovat do země.
  Podle legendy při převozu těla Floriána, její tažné spřežení od únavy odpadlo a Valérie se tak dlouho modlila, až ze země vytryskl pramen vody a zvířata, která se osvěžila, mohla dále pokračovat v cestě. Podle této legendy též zvířata svým zastavením označovala místo, na kterém měl být Florián pochován. Jeho ostatky jsou zachované v kostele augustinského kanovnického kláštera, založeném v 11.století ve městě St. Florián při Linzi V Rakousku.
  Mučednickou smrtí zemřel Florián 4. května 304 n. l. Proto byl později prohlášen za svatého a jeho mužné zastání se stalo dostatečným důvodem k tomu, aby katolická církev sv. Floriána postavila jako příklad pro své věřící a další obyvatele měst a obcí.

        Text: Hasičské muzeum Přibyslav

 
Aktuálně
29.8.2019 Kroužek Mladých hasičů
První informační schůzka proběhne v úterý 17.9.2019 v...

Aktualizace
29.8.2019 Novinky

Chci zasílat aktuality na e-mail:
Nastavení zasílání

Stránka načtena za 0.009 sekund.